. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Jurnal Pengurusan Awam


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

Jurnal Pengurusan Awam

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Social Sciences
         - Education & educational research

Print ISSN: 1675-3720
Publisher: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Publication type: Print
Publication frequency: 2 time(s) per year

Contact Info

Penerbitan Jurnal Pengurusan Awam
Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Korporat
Jabatan Perkhidmatan Awam
Tingkat 12, Blok C1, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 Putrajaya

Tel: 03-88853997
Faks: 03-88892186
E-mel: khairuzaki.paiman@jpa.gov.my

Jurnal Pengurusan Awam merupakan penerbitan dua kali setahun dan berbentuk separa akademik yang diterbitkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Penerbitan ini bertujuan menggalakkan perkongsian ilmu dan pengetahuna dalam bidang pengurusan awam di kalangan anggota agensi-agensi perkhidmatan awam khusunya JPA.

EDITORIAL INFORMATION:

Editor-in-Chief

Dr. Rose Lena Lazemi

Editorial Board

Editor
 • Dr. Anesee Ibrahim
 • Mohd Khairuzaki Paiman
 • Abdul Halim Ahmad

 • Secretariat Publisher
 • Zuraini Mohammed Zain
 • Mohd Shahir Ab. Raman

 • SUBMISSION GUIDELINES:

  File:

  GARIS PANDUAN PENYERAHAN ARTIKEL

 • Bahasa:-
 • Manuskrip boleh ditulis sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris.

 • Panjang Artikel:-
 • Patah perkataan adalah 6,000 hingga 8,000 patah tetapi dipertimbangkan juga artikel yang lebih pendek atau lebih panjang.

 • Abstrak:-
 • Abstrak perlu ditulis dalam 150-200 patah perkataan sahaja. Bagi artikel bahasa Inggeris, abstrak perlu ditulis dalam bahsa Malaysia dan sebaliknya.

 • Format menaip:-
 • Jenis font yang digunakan mestilah berbentuk typescript, sekali ganda jarak, ejaan dan tanda bacaan mestilah betul. Format am yang disarankan untuk teks adalah 'Trebuchet Ms'; saiz 10 (Bagi isi kandungan).

 • Tajuk:-
 • Tajuk dan subtajuk mestilah ringkas dan 'bold'.

 • Nota kaki:-
 • Nota kaki sekiranya digunakan perlulah secara berpada berserta dengna nombor yang berturutan. Saiz huruf bagi nota kaki mestilah lebih kecil daripada saiz huruf yang digunakan dalam teks am, iaitu, saiz 8.

 • Tujuan:-
 • Rujukan hendaklah disenaraikan di belakang artikel mengikut susunan abjad berdasarkan nama pengarang.

 • Jadual:-
 • Jadual-jadual mestilah dimuatkan betul-betul di tengah muka surat di dalam margin yang telah ditetapkan. Setiap jadual mestilah mengandungi nombor rujukan dan keterangan. Setiap kolum diberi tajuk yang jelas.

 • Rajah:
 • Nombor rajah serta keterangannya diletakkan di bawah rajah itu. Sebarang angka di dalam rajah mestilah jelas. Kedudukan rajah mestilah disebut di dalam teks dengan tepat. Segala paksi perlu dilabel dengan jelas.

 • Biodata:-
 • Setiap penulis hendaklah menyertakan nama penuh, alamat, no. telefon, bidang tugas dan latar belakang pendidikan berserta pengalaman kerja.

 • Hak Cipta Terpelihara:-
 • Jika artikel pernah diterbitkan atau dibentangkan, pengarang perlulah memaklumkan kepada pihak editor. Sekiranya manusrip mempunyai Hak Cipta Pengarang, kebenaran perlulah diperolehi dan dimaklumkan kepada editor.

 • Surat Pengakuan:-
 • Penulis dimestikan memperakui bahawa artikel tidak pernah diterbitkan sebelum ii atua memaklumkan nama penerbitan yang memuatkan artikel yang sama sebelum ini.

    Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2019)
  H-Index 0
  Immediacy Index 0.000
  Rank 0

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  JUMMEC
  Journal of Surveying, Construction and Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia