. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Jurnal Hadhari


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

Jurnal Hadhari

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Social Sciences
         - Sociology
         - Cultural and ethnic studies

E-ISSN: 2550-2271
Print ISSN: 1985-6830
Publisher: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
Publication type: Print & Electronic
Publication frequency: 2 time(s) per year
Journal Website: http://ejournals.ukm.my/jhadhari

Contact Info

Ketua Editor
JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, Malaysia

Mel-e :pghiih@ukm.my
Tel : +603-8921 6988/6994
Faks : +603-8921 6990

Jurnal Hadhari merupakan jurnal berwasit dan berindeks yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Skop dan isu yang dibincangkan berkaitan penyelidikan-penyelidikan tentang Peradaban Islam yang mencakupi pelbagai aspek seperti hubungan sosial, budaya, sejarah dan falsafah, etika, pemikiran, kepimpinan, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, alam sekitar dan lain-lain. Mulai tahun 2009, Jurnal Hadhari diterbitkan sebanyak 2 keluaran dalam setahun. Jurnal ini memuatkan rencana ilmiah dalam penyelidikan dan kegiatan ilmiah yang lain dalam bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Di samping itu, ia juga menerbitkan ulasan buku.

EDITORIAL INFORMATION:

Editor-in-Chief

Mohd Yusof Hj. Othman, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Editorial Board

EDITOR (Editor)
 • Jawiah Dakir, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  LEMBAGA PENASIHAT ANTARABANGSA (International Advisory Board)
 • Kosugi Yasushi, University of Kyoto, Jepun
 • Rafik Beekun, University of Naveda, Amerika Syarikat
 • M. Manazir Ahsan, The Islamic Foundation, United Kingdom
 • Mawil Izzi Dien, University of Wales, United Kigdom
 • Mohd Kamal Hassan, University Islam Antarabangsa Malaysia
 • Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid, University Islam Antarabangsa Malaysia
 • Azhar Arsyad, Universiti Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

  SIDANG EDITOR (Editorial Board Members)
 • Zakaria Stapa, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Abdul Latif Samian, Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Noor Aziah Mohd Awal, Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Mashitoh Yaacob, Pusat Citra Universiti (CITRA UKM), Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • A. Bakar Sarpon, Al Hijrah Media Corporation, Pusat Penyiaran Digital TV Al Hijrah, Komplek Pusat Islam, Kuala Lumpur, Malaysia
 • Fariza Md. Sham, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Muhammad Hilmi Jalil, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, Pusat Pengajian Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Ahmad Irdha Mokhtar, Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Shamsul Azhar Yahya, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Rosilawati Mohd Hanapi, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Wan Abd Hamid Wan Teh, Lot 7125, jalan Melati , Sungai Kantan, Kajang, Selangor, Malaysia
 • Faizah Ahmad, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  PEMBANTU EDITOR ( Assistant Editor)
 • Mujahid Abu Bakar, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Siti Asuha Said, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

 • SUBMISSION GUIDELINES:

  File:

  FORMAT DAN GAYA
  • Manuskrip hendaklah ditaip berpandukan format berikut:
   i. Program : Microsoft Word
   ii. Jenis font : Times New Roman
   iii. Saiz font : 12
   iv. Jarak baris : 1.5
  • Setiap manuskrip harus mempunyai abstrak yang ditulis antara 250-300 patah perkataan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Bagi manuskrip yang ditulis dalam bahasa Arab, abstrak mestilah ditulis dalam ketiga-tiga bahasa. Pihak editor akan memberikan bantuan kepada penulis luar negara yang tidak dapat menyediakan abstrak dalam Bahasa Melayu.
  • Kata kunci perlu dinyatakan selepas setiap abstrak, tidak lebih daripada 5 item.
  • Nota kaki tidak digalakkan. Sekiranya perlu, sila gunakan seminimum yang mungkin dan diletakkan sebagai nota hujung di akhir karya dengan dituliskan angka secara sistematik.
  PROSEDUR PENYERAHAN MANUSKRIP
  • Manuskrip boleh dihantar sama ada secara atas talian, melalui mel-e atau secara terus ke alamat di bawah iaitu sebanyak dua salinan. Sumbangan dalam bentuk digital amat dialu-alukan.
  • Para penulis yang manuskripnya telah diperakui dan diterima untuk diterbitkan dikehendaki menghantar satu salinan manuskrip akhir yang telah siap disunting berserta dengan salinan digital melalui mel-e di atas. Pemilihan untuk diterbitkan adalah tertakluk kepada manuskrip akhir yang dihantar ke alamat di atas.
  • Semasa manuskrip masih dalam pertimbangan para penulis bertanggungjawab menghubungi editor untuk memaklumkan tentang sebarang perubahan alamat.
  • Editor berhak untuk menyunting manuskrip yang difikirkan wajar.
  RUJUKAN
  • Penggunaan rujukan di dalam teks mestilah mengikut sistem pengarang-tarikh. Contohnya Abdul Latif (2003) atau (Abdul Latif 2003; Mohd Yusof 2009).
  • Setiap rujukan yang dirujuk di dalam teks mestilah dinyatakan di dalam senarai rujukan dan menjadi tanggungjawab penulis untuk memastikan ketepatan maklumat rujukan.
  • Rujukan yang dipetik dari laman web perlu dinyatakan tarikh ianya dirujuk.
  • Senarai rujukan hendaklah disusun menurut susunan abjad serta menggunakan gaya APA; American Psychology Association. (Klik untuk lihat contoh)
  HAK CIPTA
  • Menjadi tanggungjawab penulis untuk memastikan kandungan manuskrip tidak bercanggah dengan hak cipta sedia ada.
  PEWASITAN
  • Semua manuskrip yang diterima akan diwasit oleh Sidang Editor dan sekurang-kurangnya seorang wasit bebas. Keputusan tentang penerbitan adalah berdasarkan kepada saranan ahli-ahli lembaga ini.
  • Manuskrip yang diserahkan oleh mana-mana anggota Sidang Editor juga tertakluk kepada prosedur penilaian yang sama.
  PRUF
  • Penulis akan menerima pruf pertama daripada Sidang Editor. Adalah menjadi tanggungjawab penulis untuk memaklumkan sebarang pembetulan kepada Sidang Editor.
  • Pruf hendaklah dikembalikan dalam tempoh dua minggu. Sekiranya tidak, salinan pruf akan disemak oleh editor berpandukan manuskrip akhir yang dihantar pengarang.
  • Pruf kedua dan ketiga akan disemak oleh Sidang Editor untuk memastikan tiada berlaku kesilapan percetakan.
  OFF-PRINT
  • Setiap penulis akan dibekalkan dengan dua naskhah jurnal dan 20 off-print sebaik sahaja jurnal diterbitkan. Penulis dikehendaki mengisi borang maklumat penulis dengan lengkap untuk tujuan ini.

    Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2019)
  H-Index 0
  Immediacy Index 0.000
  Rank 0

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  JUMMEC
  Journal of Surveying, Construction and Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia