. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

KANUN : Jurnal Undang-Undang Malaysia


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

KANUN : Jurnal Undang-Undang Malaysia

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Social Sciences
         - Law

Print ISSN: 0128-2670
Publisher: Dewan Bahasa dan Pustaka
Publication type: Print
Publication frequency: 2 time(s) per year
Journal Website: http://jurnalkanun.dbp.my/

Contact Info

PENGHANTARAN ARTIKEL
Hantarkan artikel anda kepada:

Editor Pengurus,
Jurnal Kanun,
Bahagian Majalah, Tingkat 20,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur

E-mel: normala@dbp.gov.my

Tel: 03-2147 9257
Faks: 03-2147 9617

Kanun diterbitkan setiap tiga bulan sejak Disember 1989. Kini Kanun diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan Disember. Kanun (Jurnal Undang-undang Malaysia) mengambil namanya daripada judul sebuah karya undang-undang dalam masyarakat Melayu tradisional. Pendapat yang dikemukakan dalam jurnal ini merupakan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Sidang Editor atau Dewan Bahasa dan Pustaka. Segala sumbangan yang dikirimkan, sama ada disiarkan atau tidak, tidak akan dikembalikan. Sidang Editor juga tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan tulisan atau karya yang dikirimkan melalui pos.

EDITORIAL INFORMATION:

Editorial Board

KETUA LEMBAGA EDITORIAL
 • Prof. Dr. Kamal Halili Hassan (Universiti Kebangsaan Malaysia)

  LEMBAGA EDITORIAL
 • Prof. Dato' Noor Aziah Mohd. Awal (Universiti Kebangsaan Malaysia)
 • Prof. Dr. Farid Sufian Shuaib (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
 • Prof. Dr. Abdul Samat Musa (Universiti Sains Islam Malaysia)
 • Prof. Madya Dr. Ruzman Mohd Noor (Universiti Malaya)

  SIDANG EDITOR
  Editor Pengurus
 • Fauzilahyatun Mustafa (fauzilah@dbp.gov.my

  Timbalan Editor Pengurus
 • Nurul Julia Alani Henry (nurjulia@dbp.gov.my)

  Editor
 • Normala Mohamad Yusof (normala@dbp.gov.my

  DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
  Pengerusi Lembaga Pengelola
 • Prof. Dr. Mohamed Hatta Shaharom

  Ketua Pengarah
 • Datuk Haji Abdul Adzis Abas

  Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
 • Datuk Haji Abang Sallehuddin Abg. Shokeran

  Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
 • Kamarul Zaman Shaharudin

  Pengarah Penerbitan
 • Haji Abd Khalik Sulaiman

 • SUBMISSION GUIDELINES:

  File:

  PANDUAN PENGHANTARAN MAKALAH

  SKOP
  • Makalah yang dimuatkan dalam jurnal ini tertumpu pada kajian undang-undang terkini yang dilaksanakan ahli akademik dari dalam dan luar negara. Makalah akan melalui proses penilaian dan hanya yang terpilih yang akan disiarkan.
  FORMAT JURNAL KANUN
  Maklumat penyumbang
  • Judul makalah.
  • Nama penyumbang.
  • Alamat penyumbang.
  • Maklumat institusi.
  • Emel untuk dihubungi.
  Teks
  • Makalah yang dihantar mestilah karya asli dan belum pernah diterbitkan dalam mana-mana penerbitan.
  • Jumlah perkataan makalah antara 4000 – 8000 patah perkataan termasuk abstrak, kata kunci, nota kaki, rujukan, jadual, rajah, lampiran dan rujukan
  • Judul makalah disertakan dalam teks penuh berserta abstrak pada halaman pertama teks.
  • Teks makalah menggunakan fon Times New Roman bersaiz 12 poin dan langkau dua baris.
  • Setiap perenggan diinden dengan tab.
  • Gunakan tiga peringkat tajuk (maksimum) dalam pembahagian wacana.
  • Bagi makalah yang mengandungi ejaan yang tidak dapat dibaca menerusi Microsoft Word contohnya ejaan Jawi atau ayat al-Quran, mohon disertakan bersama pdfnya.
  Abstrak
  • Jumlah perkataan abstrak adalah antara 100–150 perkataan.
  • Abstrak ini mengemukakan tujuan kajian, metodologi yang digunakan, jenis data, analisis, dapatan, dan kesimpulan ringkas.
  • Abstrak hendaklah disediakan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris berserta kata kunci.
  Kata Kunci
  • Tidak lebih daripada 10 patah perkataan.
  Nota
  • Nota seminimum mungkin, dan menggunakan nota kaki.
  Rujukan
  • Susunan sumber yang dirujuk dalam Rujukan, adalah seperti yang berikut: Artikel Jurnal:
   • Ibrahim Ismail, “Agama Persekutuan: Jurisprudens Islam dalam Pentafsiran Perlembagaan” dlm. KANUN 22:3, hlm. 20, 2003.
   Buku:
   • Muhammad Jawwa Magniyyah, 1965. Fiqh al-Imam Ja’far al-Sadiq. Jilid 4. Beirut: Dar al-‘Ilm li alMalayin.
   Kertas Kerja:
   • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, 2009. “Pemasukan Syarat ‘Umra dan Ruqba dalam Kontrak Hibah: Satu Analisis Perbandingan”. Kertas Kerja Prosiding Seminar Antarabangsa Penyelidikan dalam Pengajian Islam 2008 (ISRIS’ 08). Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 17-18 Disember.
   • Rujukan disusun mengikut abjad. Jika sumber rujukan daripada penulis yang sama dalam satu tahun, bezakan dengan menggunakan a, b dan c.
   • Rujukan daripada sumber atau bahan yang berwibawa diutamakan.
   Rujukan dalam Teks
   • Letakkan nama penulis, diikuti tahun dan halaman, dan diletakkan dalam kurungan.
  Hak Cipta
  • Penyumbang/penulis memberikan keizinan kepada DBP menerbitkan makalah mereka dalam jurnal DBP dan disiarkan dalam talian.
  • Jika penulis ingin menerbitkan semula mana-mana makalah, perlulah dimaklumkan sumber makalah tersebut daripada jurnal Kanun DBP.

    Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2017)
  H-Index 2
  Immediacy Index 0.000
  Rank 34/65,Q3(Social Sciences)

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  JUMMEC
  Journal of Surveying, Construction and Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia
     

  All rights reserved.
  Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)